O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA SIGURNOST PODRŠKA
PBZ Card Business Account
My Account

Najnovija donacija humanitarnog projekta "Činim dobro svaki dan"

Najnovija donacija humanitarnog projekta "Činim dobro svaki dan" omogućila je kvalitetniju ranu intervenciju i patronažu za četrdesetero djece s teškoćama u razvoju na području Karlovačke županije. Ova donacija, u iznosu od 240.420 kuna, upućena je Centru za rehabilitaciju Ozalj koji je doniranim sredstvima opremio kabinet za ranu intervenciju, kupio opremu za pozicioniranje djece s teškoćama u razvoju, logopedske i psihologijske testove te vozilo koje će koristiti za uslugu psihosocijalne podrške u obitelji (patronažu) i pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integraciju). Donacija Centru Ozalj dio je humanitarnog projekta PBZ grupe "Činim dobro svaki dan" putem kojeg Grupa pomaže dva značajna projekta za dobrobit djece i mladih u Republici Hrvatskoj: "Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi" Ministarstva socijalne politike i mladih te "Praćenje djece s neurorizicima" Ministarstva zdravlja, na način da za svaku transakciju napravljenu American Express karticom sa srcem donira jednu kunu spomenutim projektima, u omjeru 50:50.

Do kraja rujna ove godine PBZ grupa je za projekt "Činim dobro svaki dan" prikupila 5.642.014,45 kuna te je ukupno realizirala 22 donacije, uključujući 18 donacija bolnica diljem Hrvatske za kupnju potrebnih medicinskih uređaja te četiri donacije ustanovama socijalne skrbi za kupnju potrebne opreme. Više na www.cinimdobro.hr.

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Za korisnike American Express kartica


01/ 61 24 422 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Za korisnike Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Autorizacije


American Express kartice

01/ 61 24 400

MasterCard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Direkcija upravljanja prodajnom mrežom


01/ 61 24 433 01/ 63 20 165 info.prodajnamjesta@pbzcard.hr

Direkcija prodaje


01/ 61 24 499 01/ 63 63 361 prodaja@pbzcard.hr
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 01/ 63 63 080 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Službenik za zaštitu osobnih podataka


01/ 63 63 080 zop@pbzcard.hr