O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA SIGURNOST PODRŠKA
PBZ Card Business Account
My Account

Prodajni postupak plaćanja putem PBZ kredita i anuitetne tablice

Kupnju na temelju Ugovora o korištenju PBZ kredita sklopljenog s PBZ d.d. s otplatom putem American Express® kartica, mogu koristiti korisnici osobnih i poslovnih kartica.

OSOBNE KARTICE

 • broj anuiteta kreće se u rasponu od 24 do 60
 • minimalni iznos kredita je 1.000 kn
 • maksimalni iznos je 100.000 kn
 • godišnja kamatna stopa: 7,35%
 • jednokratna naknada za posredovanje: 0,80%

POSLOVNE KARTICE

 • broj anuiteta kreće se u rasponu od 3 do 24
 • minimalni iznos kredita je 1.000 kn
 • maksimalni iznos kredita je 80.000 kn
 • godišnja kamatna stopa: 9,98%
 • jednokratna naknada za posredovanje: 1,5%


1) ISPUNITE OBRAZAC UGOVORA O PBZ KREDITU

a) za korisnike osobnih kartica - obrazac Ugovora o potrošačkom kreditu narančaste boje u 2 primjerka tako da upišete:

 • Datum i mjesto kupnje
 • Ime i prezime korisnika kredita (korisnika American Express kartice), datum rođenja, OIB te broj kartice
 • Broj osobne iskaznice i izdavatelja
 • Adresu stanovanja korisnika kartice: ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto
 • Ukupan iznos kredita u kunama (prodajna cijena robe i/ili usluga)
 • Broj anuiteta (rata)
 • Opis robe ili usluge kupljene putem kredita (molimo detaljno opisati)

*Na upit korisnika kartice molimo uručiti važeće Opće uvjete poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. koje u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

b) za korisnike poslovnih kartica - obrazac Ugovora o kreditu za kupnju roba i usluga plave boje u 3 primjerka tako da upišete:

 • Datum i mjesto kupnje
 • Korisnika kredita (naziv i adresa poslovnog subjekta)
 • MBS/MBO, OIB poslovnog subjekta
 • Ime i prezime korisnika kredita (korisnika American Express kartice), datum rođenja, OIB te broj kartice
 • Broj osobne iskaznice, mjesto izdavanja i izdavatelja
 • Adresu stanovanja korisnika kartice: ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto
 • Ukupan iznos kredita u kunama
 • Broj anuiteta (rata)
 • Opis robe ili usluge kupljene putem kredita (molimo detaljno opisati)

2) ZA SVAKI PBZ KREDIT POTREBNO JE DOBITI ODOBRENJE

Nakon upisivanja gore navedenih podataka obvezno nazovite Odjel autorizacija PBZ Carda na broj tel.: 01/ 612 44 00.

Djelatnici Odjela autorizacija provjerit će boju Ugovora (osobne kartice - narančasta, poslovne - plava). Ako trošak bude odobren, dobit ćete sljedeće podatke koje ste dužni čitko upisati na Ugovor:

 • Broj Ugovora o PBZ kreditu
 • Iznos mjesečnog anuiteta u kunama (glavnica + kamata)
 • Iznos jednokratne naknade u kunama
 • Broj autorizacije
 • Ukupan iznos za plaćanje za korisnike osobnih kartica
 • Godišnju kamatnu stopu
 • Efektivnu kamatnu stopu za korisnike osobnih kartica
 • Iznos zatezne kamate za korisnike osobnih kartica.

3) UGOVOR O PBZ KREDITU

Upišite naziv i broj prodajnog mjesta, uz pečat i potpis ovlaštene osobe. Korisnik American Express kartice dužan je potpisati Ugovor. Obvezno provjerite osobnu iskaznicu i usporedite potpise na Ugovoru, American Express kartici i osobnoj iskaznici. Ako se podaci razlikuju, obvezni ste to napomenuti prilikom autorizacijskog poziva.U protivnom smatrat će se da ste provjerom ustanovili da su podaci identični i da je Ugovor potpisan od strane korisnika i Vas.

4) EVIDENCIJA UTROŠKA

Nakon realizacije PBZ kredita potrebno je:

 • podatke s kartice korisnika otisnuti na evidenciju utroška pomoću imprintera ili ispisati evidenciju utroška rukom ukoliko ne posjedujete imprinter
 • upisati datum, iznos kupnje (maloprodajna cijena robe ili usluga), broj autorizacije/odobrenja Odjela autorizacija PBZ Carda i broj kredita (serijski broj Ugovora)
 • predati evidenciju utroška korisniku na potpis, a zatim potpis usporediti s potpisom na kartici
 • prvi primjerak evidencije utroška zajedno s karticom i primjerkom Ugovora o potrošačkom kreditu za korisnike osobnih ili poslovnih American Express kartica izdavatelja PBZ Carda d.o.o. vratiti korisniku kartice
 • drugi primjerak evidencije utroška ostaje u Vašoj poslovnoj evidenciji
 • treći primjerak, zajedno s preostalim primjercima Ugovora o potrošačkom kreditu za korisnike osobnih ili poslovnih American Express kartica izdavatelja PBZ Carda d.o.o. pošaljite nama (PBZ Card d.o.o.) na naplatu standardnom procedurom u za to predviđenim kuvertama.

Prvi primjerak potpisanog Ugovora o PBZ kreditu uručujete korisniku kartice zajedno s prvim primjerkom evidencije utroška.
Ostale primjerke Ugovora o PBZ kreditu te drugi i treći primjerak evidencije utroška šaljete u Vašu fakturnu službu.

5) KAKO PRAVILNO ISPISATI ZBROJ UTROŠKA ZA PBZ KREDIT

Slijedite ranije dostavljene upute za fakturiranje, ali obavezno koristite fakturnu pločicu na kojoj uz naziv Vaše pravne osobe/ fizičke osobe stoji i PBZ potrošački kredit/ PBZ kredit i zbirne evidencije utroška.
Drugi primjerak zbroja utroška i treći primjerak evidencije utroška te preostale primjerke Ugovora o PBZ kreditu pošaljite u PBZ Card na naplatu u za to predviđenim kuvertama.
Prvi primjerak zbroja utroška i drugi primjerak evidencije utroška čuvajte za svoju evidenciju i/ili eventualne reklamacije.

NAPOMENA:
U slučaju postupanja protivno ovoj uputi, PBZ Card zadržava pravo ne prihvatiti Ugovor o PBZ kreditu.

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Za korisnike American Express kartica


01/ 61 24 422 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Za korisnike Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Autorizacije


American Express kartice

01/ 61 24 400

MasterCard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Direkcija upravljanja prodajnom mrežom


01/ 61 24 433 01/ 63 20 165 info.prodajnamjesta@pbzcard.hr

Direkcija prodaje


01/ 61 24 499 01/ 63 63 361 prodaja@pbzcard.hr
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 01/ 63 63 080 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Službenik za zaštitu osobnih podataka


01/ 63 63 080 zop@pbzcard.hr