O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA SIGURNOST PODRŠKA
PBZ Card Business Account
My Account

Prihvaćanje kartica na novi način

Svi Vaši uvjeti poslovanja na jednom mjestu

Poslovna suradnja

Iskoristite pogodnosti suradnje s PBZ Cardom: kvalitetnije, jednostavnije i profitabilnije kartično poslovanje, najpovoljniji modeli odgode plaćanja za kupce, inovativnost naših usluga prema poslovnim potrebama i još mnogo više.

Ugovaranje prihvaćanja

Poslovnim partnerima nudimo ostvarivanje najpovoljnijih uvjeta poslovanja s tri kartična poduzeća (American Express, Mastercard Worldwide i Visa International), koje mogu dogovoriti s jednom kartičnom kućom.

Najpovoljniji modeli odgode plaćanja za kupce

Svojim poslovnim partnerima PBZ Card je omogućio ugovaranje niza različitih oblika plaćanja, koji korisnicima kartica nude kupnju širokog asortimana proizvoda i usluga, uz odabir najpovoljnijih modela financiranja.

Najpovoljnija obročna otplata na tržištu bez kamata i naknada i potrošački krediti, obogatit će poslovnu ponudu poslovnih partnera i povećati potrošnju kupaca.

Obročna otplata bez kamata i naknada:

 • za korisnike American Express® kartica kojih je izdavatelj PBZ Card
 • za korisnike PBZ Visa Inspire kartica
 • za korisnike PBZ Maestro® kartica - putem POS uređaja PBZ Carda

PBZ potrošački krediti s otplatom putem American Express kartica:

 • za korisnike osobnih kartica od 24 do 60 rata
 • za korisnike business kartica od 3 do 24 rate

Inovativnost naših usluga prema potrebama klijenata

Neprestanim širenjem ponude programa i usluga unapređujemo kartično poslovanje.

Na raspolaganju je jedinstvena ponuda brojnih tehničkih rješenja koja olakšavaju svakodnevno poslovanje i donose uštedu.

 • Business Account - online usluga koja omogućuje pregled svakodnevnog poslovanja kao i ažuriranje osnovnih podataka o prodajnim mjestima po American Express®, Mastercard® i Visa karticama.
 • LAN (mrežna) rješenja za velike centre
 • aplikacija za povezivanje POS terminala s blagajnom na prodajnom mjestu
 • beskontaktno plaćanje
 • plaćanje putem virtualnog POS-a za privatne iznajmljivače
 • DCC (dynamic currency conversion)
 • specijalne integracije (plaćanja kroz mobilne aplikacije, integracije i reporting putem Web Servisa, spajanje s CRM-om i booking sustavima itd.).

Pogodnost trajne kompenzacije korištenjem American Express Business kartica

Svim postojećim i novim korisnicima American Express Business kartica omogućuje kompenzaciju utrošaka iz prometa prodajnog mjesta.

Kvalitetnije, jednostavnije i profitabilnije kartično poslovanje

Najkvalitetnijom uslugom i objedinjenim kartičnim portfeljom, PBZ Card poslovnim partnerima omogućuje maksimalno korištenje svih potencijala kartičnog poslovanja unutar PBZ Grupe. Uvođenje novih proizvoda i usluga kontinuirano povećava broj korisnika kartica, a neprestano usavršavanje široke ponude programa i usluga za partnere unapređuje kartično poslovanje poslovnih partnera.

Zajednička marketinška suradnja

Poslovnim partnerima omogućavamo pristup najkvalitetnijoj bazi korisnika kreditnih i debitnih kartica u zajedničkim marketinškim akcijama, kroz niz marketinških kanala (leci, poruke na fakturi, SMS i e-mail poruke, web objave i slično).

Na ovim stranicama nalaze se upute i smjernice za prihvaćanje plaćanja karticama za prodajna mjesta, ugovorne partnere PBZ Carda. Prodajna mjesta PBZ Carda pridržavaju se svih navedenih uputa i smjernica s ciljem da smanje i izbjegnu prigovore kupaca, zadrže potrebnu sigurnosnu, poslovnu i regulatornu usklađenost u kartičnom poslovanju i umanje rizik neovlaštenih transakcija. Prema navedenim uputama i smjernicama prodajna mjesta provode stalnu edukaciju svojih novih i postojećih djelatnika i rukovoditelja.

Što ćete sve pronaći u uputama i smjernicama na ovim stranicama?

 • opće smjernice i pravila za prihvaćanja kartica na prodajnim mjestima PBZ Carda
 • posebna pravila prihvaćanja plaćanja za specifične djelatnosti, vrste transakcija ili kanale prihvata
 • načine provjere i kontrole kartica i njihovih korisnika i postupanje kod prepoznavanja sumnjivih ili spornih transakcija
 • načine izbjegavanja nepotrebnih reklamacija
 • obavezne načine zaštite kartičnih podataka i postupanja prodajnog mjesta s kartičnim podacima

Smjernice za iniciranje transakcija upisivanjem podataka o kartici i tzv. MOTO transakcije

Smjernice za prepoznavanje i sprječavanje prijevara ukradenim podacima s platnih kartica na internetskim prodajnim mjestima

Kome su namijenjene ove smjernice?

Ove smjernice namijenjene su svim novim i postojećim ugovornim partnerima − internetskim prodajnim mjestima.

Tko treba biti upoznat sa sadržajem ovih smjernica?

 • odgovorne osobe ugovornih partnera
 • svi djelatnici uključeni u procese prodaje, naplate i informatičkog razvoja internetskog prodajnog mjesta.
 • ostali subjekti koji podržavaju navedene djelatnosti prodajnog mjesta, posebno davatelji usluga internetskog plaćanja (Internet Payment Service Provideri − IPSP).

Zašto je važno postupanje po navedenim smjernicama?

Pridržavanje svih dolje navedenih smjernica i pravila prilikom prihvaćanja plaćanja platnim karticama obvezno je iz sljedećih razloga:

 • smanjenje broja reklamacija
 • smanjenje rizika mogućih zloupotreba i posljedične financijske štete
 • postizanje potrebne sigurnosne, poslovne i regulatorne usklađenosti u kartičnom poslovanju.

Prodajni postupak plaćanja putem PBZ kredita i anuitetne tablice

Kupnju na temelju Ugovora o korištenju PBZ kredita sklopljenog s PBZ d.d. s otplatom putem American Express® kartica, mogu koristiti korisnici osobnih i poslovnih kartica.

OSOBNE KARTICE

 • broj anuiteta kreće se u rasponu od 24 do 60
 • minimalni iznos kredita je 1.000 kn
 • maksimalni iznos je 100.000 kn
 • godišnja kamatna stopa: 7,35%
 • jednokratna naknada za posredovanje: 0,80%

POSLOVNE KARTICE

 • broj anuiteta kreće se u rasponu od 3 do 24
 • minimalni iznos kredita je 1.000 kn
 • maksimalni iznos kredita je 80.000 kn
 • godišnja kamatna stopa: 9,98%
 • jednokratna naknada za posredovanje: 1,5%


1) ISPUNITE OBRAZAC UGOVORA O PBZ KREDITU

a) za korisnike osobnih kartica - obrazac Ugovora o potrošačkom kreditu narančaste boje u 2 primjerka tako da upišete:

 • Datum i mjesto kupnje
 • Ime i prezime korisnika kredita (korisnika American Express kartice), datum rođenja, OIB te broj kartice
 • Broj osobne iskaznice i izdavatelja
 • Adresu stanovanja korisnika kartice: ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto
 • Ukupan iznos kredita u kunama (prodajna cijena robe i/ili usluga)
 • Broj anuiteta (rata)
 • Opis robe ili usluge kupljene putem kredita (molimo detaljno opisati)

*Na upit korisnika kartice molimo uručiti važeće Opće uvjete poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. koje u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

b) za korisnike poslovnih kartica - obrazac Ugovora o kreditu za kupnju roba i usluga plave boje u 3 primjerka tako da upišete:

 • Datum i mjesto kupnje
 • Korisnika kredita (naziv i adresa poslovnog subjekta)
 • MBS/MBO, OIB poslovnog subjekta
 • Ime i prezime korisnika kredita (korisnika American Express kartice), datum rođenja, OIB te broj kartice
 • Broj osobne iskaznice, mjesto izdavanja i izdavatelja
 • Adresu stanovanja korisnika kartice: ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto
 • Ukupan iznos kredita u kunama
 • Broj anuiteta (rata)
 • Opis robe ili usluge kupljene putem kredita (molimo detaljno opisati)

2) ZA SVAKI PBZ KREDIT POTREBNO JE DOBITI ODOBRENJE

Nakon upisivanja gore navedenih podataka obvezno nazovite Odjel autorizacija PBZ Carda na broj tel.: 01/ 612 44 00.

Djelatnici Odjela autorizacija provjerit će boju Ugovora (osobne kartice - narančasta, poslovne - plava). Ako trošak bude odobren, dobit ćete sljedeće podatke koje ste dužni čitko upisati na Ugovor:

 • Broj Ugovora o PBZ kreditu
 • Iznos mjesečnog anuiteta u kunama (glavnica + kamata)
 • Iznos jednokratne naknade u kunama
 • Broj autorizacije
 • Ukupan iznos za plaćanje za korisnike osobnih kartica
 • Godišnju kamatnu stopu
 • Efektivnu kamatnu stopu za korisnike osobnih kartica
 • Iznos zatezne kamate za korisnike osobnih kartica.

3) UGOVOR O PBZ KREDITU

Upišite naziv i broj prodajnog mjesta, uz pečat i potpis ovlaštene osobe. Korisnik American Express kartice dužan je potpisati Ugovor. Obvezno provjerite osobnu iskaznicu i usporedite potpise na Ugovoru, American Express kartici i osobnoj iskaznici. Ako se podaci razlikuju, obvezni ste to napomenuti prilikom autorizacijskog poziva.U protivnom smatrat će se da ste provjerom ustanovili da su podaci identični i da je Ugovor potpisan od strane korisnika i vas.

4) EVIDENCIJA UTROŠKA

Nakon realizacije PBZ kredita potrebno je:

 • podatke s kartice korisnika otisnuti na evidenciju utroška pomoću imprintera ili ispisati evidenciju utroška rukom ukoliko ne posjedujete imprinter
 • upisati datum, iznos kupnje (maloprodajna cijena robe ili usluga), broj autorizacije/odobrenja Odjela autorizacija PBZ Carda i broj kredita (serijski broj Ugovora)
 • predati evidenciju utroška korisniku na potpis, a zatim potpis usporediti s potpisom na kartici
 • prvi primjerak evidencije utroška zajedno s karticom i primjerkom Ugovora o potrošačkom kreditu za korisnike osobnih ili poslovnih American Express kartica izdavatelja PBZ Carda d.o.o. vratiti korisniku kartice
 • drugi primjerak evidencije utroška ostaje u Vašoj poslovnoj evidenciji
 • treći primjerak, zajedno s preostalim primjercima Ugovora o potrošačkom kreditu za korisnike osobnih ili poslovnih American Express kartica izdavatelja PBZ Carda d.o.o. pošaljite nama (PBZ Card d.o.o.) na naplatu standardnom procedurom u za to predviđenim kuvertama.

Prvi primjerak potpisanog Ugovora o PBZ kreditu uručujete korisniku kartice zajedno s prvim primjerkom evidencije utroška.
Ostale primjerke Ugovora o PBZ kreditu te drugi i treći primjerak evidencije utroška šaljete u Vašu fakturnu službu.

5) KAKO PRAVILNO ISPISATI ZBROJ UTROŠKA ZA PBZ KREDIT

Slijedite ranije dostavljene upute za fakturiranje, ali obavezno koristite fakturnu pločicu na kojoj uz naziv Vaše pravne osobe/ fizičke osobe stoji i PBZ potrošački kredit/ PBZ kredit i zbirne evidencije utroška.
Drugi primjerak zbroja utroška i treći primjerak evidencije utroška te preostale primjerke Ugovora o PBZ kreditu pošaljite u PBZ Card na naplatu u za to predviđenim kuvertama.
Prvi primjerak zbroja utroška i drugi primjerak evidencije utroška čuvajte za svoju evidenciju i/ili eventualne reklamacije.

NAPOMENA:
U slučaju postupanja protivno ovoj uputi, PBZ Card zadržava pravo ne prihvatiti Ugovor o PBZ kreditu.

Smjernice za prihvaćanje kartica prilikom rezervacije i naplate smještaja

Što ćete sve pronaći u ovim Smjernicama?

 • Postupanje i pravila kod rezervacija ili naplate smještaja unaprijed
 • Kako prepoznati i zaštititi se od transakcija za koje postoje pokazatelji na moguće osporavanje ili kartičnu prijevaru
 • Način isticanja i obavezan sadržaj općih i posebnih uvjeta usluge
 • postupanje kod prepoznavanja sumnjivih ili spornih transakcija
 • Postupanja kod dolaska gosta (check in), za vrijeme boravaka i kod odlaska gosta (check out)

Upute za prihvat kartica na Rent a Car prodajnim mjestima

Što ćete sve pronaći u ovim Uputama?

 • Postupanje i pravila kod rezervacija ili naplate iznajmljivanja vozila
 • Kako prepoznati i zaštititi se od transakcija za koje postoje pokazatelji na moguće osporavanje ili kartičnu prijevaru
 • Način isticanja i obavezan sadržaj općih i posebnih uvjeta usluge
 • Postupanja preuzimanja vozila i po povratu vozila, naknadna terećenja

Obavezni podaci za internetska prodajna mjesta

Stranice internetske trgovine koja je ovlašteno prodajno mjesto PBZ Carda moraju sadržavati obvezne podatke propisane od strane PBZ Carda.

Informacije koje je potrebno osigurati na stranicama internetske trgovine:

 • točan opis ponuđenih roba i usluga, uključujući valutu transakcije (kune), te informaciju o konverziji, ako su cijene izražene u stranoj valuti
 • točne podatke tvrtke/obrta (naziv, adresa, broj telefona, e-mail adresa, država u kojoj se nalazi prodajno mjesto) na koje se korisnici mogu obratiti za dodatne informacije i u slučaju reklamacija
 • uvjete plaćanja i reklamacija
 • opis načina dostave, izjavu o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim odredbama
 • opis načina zaštite povjerljivih podataka i izjavu o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju.

Prodajno mjesto također mora kupcima osigurati mogućnost da ne pristanu na sudjelovanje u marketinškim akcijama i da ne budu suglasni s davanjem njihovih osobnih podataka na korištenje trećim osobama.

Internetska prodajna mjesta moraju na svojim stranicama osigurati sve potrebne informacije prema ovim uputama:

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Za korisnike American Express kartica


01/ 61 24 422 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Za korisnike Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333 01/ 61 19 351 info@pbzcard.hr

Autorizacije


American Express kartice

01/ 61 24 400

MasterCard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Direkcija upravljanja prodajnom mrežom


01/ 61 24 433 01/ 63 20 165 info.prodajnamjesta@pbzcard.hr

Direkcija prodaje


01/ 61 24 499 01/ 63 63 361 prodaja@pbzcard.hr
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 01/ 63 63 080 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422 01/ 61 19 351

Službenik za zaštitu osobnih podataka


01/ 63 63 080 zop@pbzcard.hr